Tempera

tempera

Bojë me bazë rrëshirash ujore, pigmente mbulues e filler. Përdoret për lyerjen e guzhinave, banjave tavaneve, në pergjithesi kapanoneve, magazinave, bodrumeve, garazheve. Ka nje mbulim mjaft të mirë, rezistencë anti bakteriologjike dhe lejon frymemarjen e murit.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
Art. 6000
Litra 0.75 3 9 14
Te dhena teknike

Casabianca

casabianca

Bojë  me bazë rrëshirash ujore, pigmente mbulues, lëndë mbushës e cila lejon frymëmarrjen e mureve. Përdoret për lyerjen e sipërfaqeve të ndryshme të mureve si suva gips etj. Ka nje mbulim dhe shtrirje mjaft të mirë përdoret e bardhë dhe me ngjyra të lehta.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
Art. 6002
Litra 0.75 3 9 14
Te dhena teknike

Muroplast

muroplast

Bojë plastike me bazë rrëshirash ujore, pigmente mbulues, lëndë e mbushës të zgjedhur. Përdoret për lyerjen e sipërfaqeve të ndryshme të mureve si suva gips etj,. Ka nje mbulim dhe shtrirje mjaft të mirë përdoret e bardhë dhe me ngjyra, nuk fshihet.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
Art. 6004
Litra 0.75 3 9
Te dhena teknike

Extra

extra

Është një bojë idrorepellente me bazë rrëshirash ujore dhe përbërës të zgjedhur, per lyerjen e të gjitha llojeve të sipërfaqeve: suva, gips dru hekur, paraprakishtë të trajtuara me astaret përkatës te cilët i japin kësaj boje karakterisika te tilla si: Një pikë shumë të lartë bardhësie, mbulim dhe shtirirje mjaftë të mirë.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
E Mesme
W1
Art. 6005
Kg. 0.75 3 9
Te dhena teknike

Master

master

Bojë uji me bazë lidhës sintetik  me bardhësi dhe mbulim shumë të lartë, e lehtë në përdorim. rezistente nga larjet dhe agjentët atmosferik. Përdoret në të gjitha llojet e sipërfaqeve më parë të trajtuara me astarin përkatës. Për-doret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
E Mesme
W1
Neutro
TR
Art. 6006
Litra 0.75 3 10
Te dhena teknike

Master Monomano

master

Bojë uji me bazë lidhës sintetik  me bardhësi dhe mbulim shumë të lartë, e lehtë në përdorim. rezistente nga larjet dhe agjentët atmosferik. Përdoret në të gjitha llojet e sipërfaqeve më parë të trajtuara me astarin përkatës. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
Art. 6006M
Litra 0.75 3 10
Te dhena teknike

Splendisole

splendisole

Bojë uji me bazë lidhës special akrelik   me bardhësi dhe mbulim shumë të lartë. Pamje satinato, e lehtë në përdorim. Rezistente nga larjet dhe agjentët atmosferik. Përdoret në të gjitha llojet e sipërfaqeve më parë të trajtuara me astarin përkatës. Produkt i certfikuar per rezistence te larte per  siperfaqe të brendshme dhe të jashteme.

 • 14
 • 5-15
E Bardhe
W0
E Mesme
W1
Neutro
TR
Art. 6008
Litra 0.75 3 10
Te dhena teknike

Lux

lux

Bojë uji me bazë lidhës special akrelik superlavabile   me bardhësi dhe mbulim shumë të lartë me

shkëlqim e lehtë në përdorim. rezistente nga larjet dhe agjentët atmosferik. Përdoret në të gjitha llojet e sipërfaqeve, e këshillueshme për ambiente si klinika spitale dhe kudo ku kerkohet shkalle e lartë higjenike.

 • 14
 • 5-10
E Bardhe
W0
Art. 6054
Litra 0.75 3 10
Te dhena teknike

Quarzo

quarzsil

Bojë me bazë lidhës akrelik, titan  mbushës dhe rërë kuarci e lehte  ne përdorim dhe aftësi të vogël thithje të ujit, rezistente nga luhatjet e temperaturës, rrezeve UV  dhe miediseve agresiv, e papërshkushme nga uji dhe izoluese me karakteristika të paqëndryshushme për një kohë të gjatë.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
E Mesme
W1
Neutro
TR
Art. 6007
Litra 3 10 14
Te dhena teknike

Silosan Quarzo

quarzsil

Bojë uji me bazë lidhës akril silosaniko alkali rezistent me pluhur kuarci dhe pigmente rezistete kundër  dritës për lyerjen e sipërfaqeve murale të jashtmetë reja ose të lyera më  parë. shtrihet mirë mbulon mirë lejon  frymëmarjen e murit, rezistente nga  shirat dhe lagështira dhe ruan mirë  pigmented në kohë. Ka një rezistecë  të lartë nga agjentët atmosferik.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
E Mesme
W1
Neutro
TR
Art. 6009
Litra 3 10 14
Te dhena teknike

Quarz-Line

quarzsil

Është një bojë idrorepellente me bazë rrëshirash ujore dhe përbërëstë zgjedhur, per lyerjen e të gjitha llojeve të sipërfaqeve: suva, gips, dru, hekur, paraprakishtë të trajtuara me astaret përkatës të cilët i japin kësaj boje karakterisika të tilla si: Një pikë shumë të lartë bardhësie. Mbulim mjaft të mirë. Një shtirirje mjaft të mirë dhe idrorepellencë.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
Art. 6013
Litra 3 10 14
Te dhena teknike

Guaina

guaina

Bojë elastike me bazë uji e përshatshme për të mbrojtur sipërfaqet horizontale si taraca, ballkone etj. Është rezistente ndaj shiut dhe ndotësve atmosferik, rezistente dhe nga luhatjet e temperaturave.

 • 10-12
 • 5-10
E Kuqe E Bardhe
W0
Gri
Art. 6015
Litra 0.75 3 9
Te dhena teknike

Anticondensa

antikondensa

Bojë uji antimyk antikondensimit me lidhës sintetik me bazë ujore. dhe mikrosfera speciale termoizoluese.  Ky formulim e bënë këtë produkt të volitshëm për ambiente me proble- me lagështie dhe myku si banja guz- hina etj. Aftësia termoizolante që ka produkti e bën të përdorshëm për muret perimetral të cilët kanë lagështi dhe luhatje temperature.

 • 10-12
 • 10-25
E Bardhe
W0
Art. 6016
Litra 3 10
Te dhena teknike

Boje Tjegullash

boje_tjegullash

Bojë uji me bazë lidhës special akrelik me mbulim shumë të lartë, aspekt satinato, e lehtë në përdorim. Rezistente nga larjet dhe  agjentët atmosferik. Përdoret në industrinë e prodhimit të tjegullave të betonit.

 • 10-12
 • 10-25
Me Ngjyra
Art. 8009
Litra 0.75 3 9
Te dhena teknike